Geschiedenis Sint Jozef

Muziekvereniging St. Jozef werd op 5 mei 1939 opgericht als 'Harmonie St. Joseph' en werd daarmee, naast de al langer bestaande Harmonie Crescendo, de tweede harmonie in Bussum.

Als tijdens de Tweede Wereldoorlog de vereniging zich weigert aan te sluiten bij de 'Kulturkammer' worden de instrumenten veilig opgeborgen in de gewelven van de St. Vituskerk, waar ze eind juli 1945 weer uit tevoorschijn komen voor de viering van het bevrijdingsfeest op de Koopweg.

In de zestiger jaren worden door de vereniging uitstekende prestaties neergezet tijdens het Wereld Muziek Concours in Kerkrade en in 1968 promoveert het orkest naar de Ere Afdeling. Begin jaren ’70 begint het ledental sterk terug te lopen en wordt er, om alle problemen het hoofd te bieden, intensief samengewerkt met Harmonie Crescendo die met dezelfde problematiek geconfronteerd wordt. In 1982 lijken de goede tijden van weleer terug te keren en bestaat het orkest zelfs uit 50 leden. Vergrijzing en verschuivingen in de interessewereld van de Bussummers zorgen er voor dat het ledental eind jaren ‘80 opnieuw sterk terugloopt.

In 1988 wordt het besluit genomen om als 'zittend orkest' verder door het leven te gaan. De majorettegroep, ontstaan in 1969, breidt haar activiteiten uit met dans en ballet en noemt zich nu Showgroep. Helaas moet de Slagwerkgroep, ontstaan uit de vroegere tamboergroep, wegens gebrek aan belangstelling, worden opgeheven. Op allerlei manieren wordt door het bestuur getracht de jeugd geïnteresseerd te krijgen in het samen muziek maken. Er wordt een seniorenorkest gevormd dat, in samenwerking met de muziekschool, basisscholen bezoekt en op die manier probeert kinderen warm te maken voor het bespelen van een instrument. Hierdoor kan in 1992 het Jeugdorkest nieuw leven worden ingeblazen, wat later Leerlingenorkest zal gaan heten. Ook wordt er gestart met een blokfluitgroep om jonge kinderen samen muziek te laten maken.

De afgelopen maanden heeft St. Jozef de blik volledig op de toekomst gericht. De samenwerking met Crescendo heeft geresulteerd in de nieuwe Muziekvereniging Het Gooi.© 2013 Muziekvereniging Het Gooi Disclaimer Contact