Muziekopleiding

Muziekvereniging Het Gooi werkt nauw samen met de Gooische Muziekschool. De lessen worden gegeven door bevoegde docenten in gebouw Scala of op andere plaatsen in de regio.

Muziekvereniging Het Gooi vindt het belangrijk dat aankomende muzikanten (leden) een goede opleiding krijgen. In een aantal gevallen kan de vereniging ook een instrument in bruikleen geven tegen een zeer laag tarief. Door deze gunstige voorwaarden wordt de stap om een instrument te gaan bespelen makkelijker. Men kan ook een aantal proeflessen aanvragen.

Muziekvereniging Het Gooi probeert beginnende muzikanten te begeleiden door contact te houden met betrokkenen en de muziekschool. Na overleg met de docent kan men na enige tijd gaan meespelen in het jeugdorkest. Hierdoor leert men samen te spelen en juist door dit samenspelen wordt het enthousiasme behoorlijk vergroot.

Nadere informatie en advies kan je krijgen door een email te sturen naar info@muziekvereniginghetgooi.nl of door contact op te nemen met de muziekschool zelf.

De Gooische Muziekschool
Vragen naar Coen Schimmel.
Dr. Schaepmanlaan 8, 1402 BT Bussum
Tel: 035 - 6936596
Info : www.degooischemuziekschool.nl
E-mail : info@degooischemuziekschool.nl

© 2013 Muziekvereniging Het Gooi Disclaimer Contact